THỐNG KÊ THẨM PHÁN

        Hiện nay, việc thống kế án hủy sửa của các Thẩm phán phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng gặp nhiều khó khăn; Để lấy số liệu, theo dõi tình hình thụ lý, giải quyết án theo nhiệm kỳ hoặc một giai đoạn nào đó của Thẩm phán thì mất rất nhiều thời gian, công sức.

     Phầm mềm Thống kê Thẩm phán có nhiệm vụ lấy toàn bộ số liệu án hủy sửa của 2 cấp Tòa án theo từng Thẩm phán nhanh chóng, chính xác và đạt hiệu quả cao.

ĐỒNG TÁC GIẢ PHẦN MỀM

ĐỒNG TÁC GIẢ PHẦN MỀM

  • Ý tưởng: Cao Hiền Thương, Phòng tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng- Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.
  • Thiết kế: Phạm Chí Dũng, Thư ký, TAND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

%

Tốc độ xử lý dữ liệu khi sử dụng Thống kê Thẩm phán so với cách thông thường

Hướng dẫn bật macro Excel 2010

 

     Để sử dụng phần mềm Thống kê án hoặc phần mềm Thống kê Thẩm phán đầu tiền phải bật được tính năng marcro trong excel. Đây là một tính năng hay nhưng vì ít người sử dụng nên Microsoft thường mặc định tắt tính năng này đi.

    Hãy xem và làm theo hướng hẫn.