Tạo cơ sở dữ liệu cho phần mềm Quản lý án: Click chuột phải vào biểu tượng trên Desktop chọn Properties rồi chọn tiếp Open File Location để mở thư mục cài đặt Quản lý án

Vào thư mục cài đặt vào phần mềm Rồi vào thư mục Data

 Khi vào thư mục Data thấy có file “Create” click chuột phải chọn Open

Tài khoản quản trị đăng nhập vào phần mềm là:

ID: admin                         Pass: 123

– Mở Phần mềm Quản lý án lên và thiết lập các thông số:

Chọn Máy chủ: Tìm hiểu bài Thiết lập cấu hình cho SQL Server 2012 hoạt động

Tài khoản là SA và mật khẩu như lúc cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server

Sau khi ấn kết nối nếu xuất hiện như hình là thành công.

Kiểm tra CSDL của phần mềm

Đăng nhập vào MS SQL Server 2012

Nếu như hình dưới là quá trình tạo CSDL đã thành công

Trong quá trình cài đặt nếu gặp vấn đề gì khó khăn hãy liên hệ 081.3333.136 để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!