Trong quá trình cài đặt phầm mềm sẽ tự động tạo file CSDL. Trong trường hợp phần mềm không tự động tạo CSDL thì làm các bước sau:

Click chuột phải vào biểu tượng trên Desktop chọn Properties rồi chọn tiếp Open File Location để mở thư mục cài đặt Phần mềm Quản lý công văn

– Mở Phần mềm Quản lý công văn lên và thiết lập các thông số:

Chọn Máy chủ: Tìm hiểu bài Thiết lập cấu hình cho SQL Server 2012 hoạt động

Tài khoản là SA và mật khẩu như lúc cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server

Nếu hiện ra thông báo tức là kết nối tới phần mềm đã thành công

Kiểm tra CSDL của phần mềm

Đăng nhập vào MS SQL Server 2012

Nếu như hình dưới là quá trình tạo CSDL đã thành công

Trong quá trình cài đặt nếu gặp vấn đề gì khó khăn hãy liên hệ 081.3333.136 để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!