Khi thao tác xuất file báo cáo để in sổ lưu công văn thì xuất hiện lỗi sau thì cần cài thêm phần mềm Crystal Report để hỗ trợ hiển thị

Cài đặt Crystal Report

Đăng nhập vào máy với quyền quản trị (Administrator). Tải tập tin cài đặt theo địa chỉ trên. Xong chạy tập tin vừa tải về này (nhấp đúp chuột để chạy)

Hộp thoại chọn ngôn ngữ xuất hiện, chọn ngôn ngữ là English, xong chọn OK để đồng ý.

Màn hình chào của Crystal Report xuất hiện, bạn chọn Next để tiếp tục.

Màn hình bản quyền của Crystal Report xuất hiện, bạn chọn I accept the License Agreement để tiếp tục.

Màn hình bắt đầu cài đặt xuất hiện, chọn Next để tiếp tục.

Quá trình cài đặt bắt đầu, thời gian cài đặt phụ thuộc vào cấu hình máy, thường mất khoảng 3 – 6 phút. Sau khi cài đặt hoàn thành, màn hình bên dưới sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn cài đặt phần Runtime của Crystal Report, chọn Yes, install 64-bit runtime hoặc 32-bit tùy theo máy. Xong chọn Finish.

Như vậy, quá trình cài Crystal Report hoàn tất.

Bạn vào phầm mềm Quản lý công văn xem thành quả

Chúc bạn thành công