Quyền hạn của người sử dụng và tài khoản

Để sử dụng hệ thống, người dùng cần có tài khoản (account), tài khoản do người quản trị hệ thống cấp. Mỗi tài khoản được cấp với tên đăng nhập, mật khẩu, các thông tin của người dùng và thuộc về một nhóm quyền khác nhau. Mỗi nhóm quyền sẽ được thực hiện một số chức năng của chương trình phù hợp với quyền hạn của người đó. Mỗi người dùng có tên đăng nhập khác nhau,bạn không thể tự đổi tên đăng nhập và quyền hạn nhưng có thể (và cần phải) đổi mật khẩu để không bị mạo danh.

Lưu ý: Tài khoản và mật khẩu lần đầu đăng nhập sau khi cài đặt thành công là admin và mk 123.

Nếu muốn hệ thống ghi nhớ thông tin đăng nhập thì bạn check vào mục Ghi nhớ thông tin để lần sau bạn không phải nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu.

Khi đăng nhập thành công bạn sẽ vào được màn hình làm việc như sau:

Phân quyền tài khoản: Vào Quản trị chọn Hồ sơ nhân viên

Để thêm nhân viên thì nhập Tên, tài khoản, chức vụ để phần quyền đăng nhập và sử dụng phần mềm

Quản lý tên quyết định, tội danh, quan hệ pháp luật, hình phạt:

  • Quản lý cơ sở dữ liệu:

     Có chức năng sao lưu và khôi phục dữ liệu. Thông tin địa danh cơ quan

  • Xóa sửa thông tin nhận đơn:
  • Đối với tài khoản quản trị Admin cờn có thêm 1 quyền đặc biệt là xóa sửa thông tin đơn khởi kiện