QUẢN LÝ CÔNG VĂN

GIỚI THIỆU

   Ngày nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý đã trở nên phổ biến và đa dạng. Theo Thông tư số 01/2019/ TT-BNV ngày 24/01/2019 và Công văn số 297/BNV-VTLTNN, ngày 18/01/2019 của Bộ nội vụ về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho nên việc xây dựng phần mềm Quản lý công văn là cần thiết, giúp cho lãnh đạo Văn Phòng nắm được nội dung công văn đến để kịp thời xử lý văn bản nhanh chóng, kịp thời.

Trên cơ sở đó, Bản thân  xây dựng đề tài “Xây dựng phần mềm Quản lý công văn tại Văn phòng Tòa án ”.

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

   Phần mềm quản lý công văn tài liệu được thực hiện theo quy trình tự động hóa. Khi có công văn đến và đi đều theo một luồng quy trình đã được lập trình sẵn và được quản lý theo từng năm. Thông qua quy trình này thì công văn quản lý công văn được dễ dàng hơn. Hệ thống phần mềm này không những phù hợp cho công tác văn phòng Tòa án mà còn phù hợp cho các đơn vị hành chính khác

THỰC TIỄN CỦA PHẦN MỀM

Hiện nay, đa số máy tính của Tòa án 2 cấp đều đã được nối mạng internet, việc cài đặt, sử dụng và thiết lập một số thông số cấu hình máy tính để phần mềm chạy trên mạng Lan khá đơn giản. Phần mềm có file Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng phần mềm Quản lý công văn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

      Sau khi Quản trị tạo thành công các tài khoản thành viên, sử dụng để đăng nhập vào phần mềm Quản lý công văn.

       Được thiết kế theo giao diện tiếng việt, hiện đại, thân thiện với người dùng. Phần mềm Quản lý công văn được xây dựng nhằm mục đích quản lý công văn đến và đi, số hóa văn bản, thuận tiện cho việc lưu trữ, tìm kiếm, phân loại văn bản theo yêu cầu; Tiết kiệm chi phí cho in ấn văn bản trong quán triển khai đến từng Thẩm phán, Thư ký trong đơn vị, phù hợp cho công tác Văn phòng Tòa án trong giai đoạn hiện nay.

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG HIỂN THỊ BÁO CÁO

   Khi thao tác xuất file báo cáo trong phần mềm Quản lý công văn để in sổ lưu công văn thì xuất hiện lỗi không hiển thị thì cần cài thêm phần mềm Crystal Report để hỗ trợ 

QUẢN TRỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

      Để sử dụng hệ thống, người dùng cần có tài khoản (account), tài khoản do người quản trị hệ thống cấp. Mỗi tài khoản được cấp với tên đăng nhập, mật khẩu, các thông tin của người dùng và thuộc về một nhóm quyền khác nhau. Mỗi nhóm quyền sẽ được thực hiện một số chức năng của chương trình phù hợp với quyền hạn của người đó. Mỗi người dùng có tên đăng nhập khác nhau,bạn không thể tự đổi tên đăng nhập và quyền hạn nhưng có thể (và cần phải) đổi mật khẩu để không bị mạo danh.

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI MÁY CHỦ

    Thông thường phần mềm sẽ tự động tạo cơ sở dữ liệu cho phầm mềm Quản lý công văn. Trong trường hợp cá biệt, phần mềm không tự động tạo CSDL thì thực hiện các thao tác như hướng dẫn.

Nếu thiết lập nội bộ cho 1 máy thì có thể bỏ qua bước này.

Hướng dẫn mở port 1433 cho MS SQL Server

    Để kết nối được với cơ sở dữ liệu MS SQL Server cần phải mở  Port Firewall 1433 

Nếu thiết lập nội bộ cho 1 máy thì có thể bỏ qua bước này.

Thiết lập cấu hình cho SQL Server 2012 hoạt động

     Đây là bước quan trọng để khởi tạo kết nối tới Cơ sở dữ liệu, dùng để chạy phần mềm Quản lý công văn. Đầy tiền cần khởi động lại  Microsoft SQl Server (MS SQL) và hướng dẫn cách lấy địa chỉ IP (Địa chỉ máy chủ).

Nếu thiết lập nội bộ cho 1 máy thì có thể bỏ qua bước này.

Giới thiệu về Microsoft SQL Server 2012

      Microsoft SQl Server (MS SQL) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system – RDBMS) do Microsoft phát triển. SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạng máy tính hoạt động theo mô hình khách chủ cho phép đồng thời cùng lúc có nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu, quản lý việc truy nhập hợp lệ và các quyền hạn của từng người dùng trên mạng.