QUẢN LÝ ÁN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ÁN

Phần mềm Quản lý án được thiết kế theo giao diện metro, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và cơ sở dữ liệu SQL server.

Phần mềm xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý và thủ tục thụ lý, giải quyết  án tại đơn vị Tòa án cấp sơ thẩm. Phục vụ cho hoạt động tiếp nhận đơn, thụ lý, phân công Thẩm phán giải quyết án theo bộ luật tố tụng.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Các tài khoản được phân quyền hoạt động độc lập và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đảm bảo tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu. Sau khi vụ án được thụ lý, Chánh án sẽ phân công giải quyết án. Mỗi Thẩm phán, thư ký sẽ trực tiếp quản lý vụ án được phân công; Nếu có kháng cáo, kháng nghị thì vụ án của ai thì người đó có trách nhiệm cập nhập kết quả giải quyết cấp phúc thẩm, giám đốc án vào phần mềm.

TIỆN ÍCH CỦA PHẦN MỀM

Phần mềm được xây biểu một số biểu mẫu hay sử dụng như: Đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, Biên bản giao nhận chứng cứ, thông báo tạm nộp án phí, biên bản hòa giải, bản tự khai, đơn kháng cáo, biên bản hòa giải thành… Chức năng tìm kiếm đơn giản, gọn nhẹ mà hiệu quả. – Chức năng Báo cáo: Khi nhập khoảng thời gian cần lấy số liệu, Hệ thống sẽ tự động xuất report theo từng loại án; Thống kê thông tin vụ án như tên đương sự, quan hệ tranh chấp, được giải quyết hay chưa…

QUẢN TRỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ÁN

      Tài khoản admin có quyền quản trị đặc biệt và cao nhất. Có thể Thêm nhân viên, quản lý quyết định, tội danh, sao lưu, khôi phục cơ sở dữ liệu mà các tài khoản khác không được quyền sử dụng.

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI MÁY CHỦ

    Thông thường phần mềm sẽ tự động tạo cơ sở dữ liệu cho phầm mềm Quản lý công văn. Trong trường hợp cá biệt, phần mềm không tự động tạo CSDL thì thực hiện các thao tác như hướng dẫn.

Nếu thiết lập nội bộ cho 1 máy thì có thể bỏ qua bước này.

Hướng dẫn mở port 1433 cho MS SQL Server

    Để kết nối được với cơ sở dữ liệu MS SQL Server cần phải mở  Port Firewall 1433 (Quá trình cài đặt này giống hoàn toàn hướng dẫn Quản lý công văn, nếu đã thực hiện vui lòng bỏ qua bước này)

Nếu thiết lập nội bộ cho 1 máy thì có thể bỏ qua bước này.

Thiết lập cấu hình cho SQL Server 2012 hoạt động

     Đây là bước quan trọng để khởi tạo kết nối tới Cơ sở dữ liệu, dùng để chạy phần mềm Quản lý công văn. Đầy tiền cần khởi động lại  Microsoft SQl Server (MS SQL) và hướng dẫn cách lấy địa chỉ IP (Địa chỉ máy chủ).

(Quá trình cài đặt này giống hoàn toàn hướng dẫn Quản lý công văn, nếu đã thực hiện vui lòng bỏ qua bước này)

Nếu thiết lập nội bộ cho 1 máy thì có thể bỏ qua bước này.

Giới thiệu về Microsoft SQL Server 2012

      Microsoft SQl Server (MS SQL) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system – RDBMS) do Microsoft phát triển. SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạng máy tính hoạt động theo mô hình khách chủ cho phép đồng thời cùng lúc có nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu, quản lý việc truy nhập hợp lệ và các quyền hạn của từng người dùng trên mạng.

(Quá trình cài đặt này giống hoàn toàn hướng dẫn Quản lý công văn, nếu đã thực hiện vui lòng bỏ qua bước này)