Cấu hình phù hợp để cài đặt SQL Server 2012

u cầu phần cứng : CPU : Tối thiểu 2GHZ; ĐĨA CỨNG (HDD) : Còn trống tối thiểu 6GB; RAM : Phiên bản Express >= 1GB

Bước 1: Tải SQL Server 2012 tại: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062

Bước 2: Cài đặt

Mở file cài đặt đã tải Run as Adminstrator

Chọn Installation –> New SQL Server stand-alone ….

Lúc này sẽ hiện thị box như sau. Bạn chỉ cần chờ đợi cho phần mềm check sau đó chọn Next để tiếp tục quá trình cài đặt.

Tiếp tục chọn Next

Lựa chọn các mục như sau hoặc lựa chọn hết đều được và chọn Next

Tiêp tục chọn Next cho đến khi hiện ra box Database Engine Configuration

Tại box Database Engine Configuration sẽ có 2 lựa chọn cho bạn:

  • Windows Authentication mode
  •  Mixed mode (SQL Server authentication and Windows authentication )

Lựa chọn Windows Authentication mode khi khởi động SQL Server 2012 lên bạn phải chọn Windows Authentication, khi đó SQL Server sẽ tự động lấy tài khoản Windows của bạn để đăng nhập

Nếu lựa chọn Mixed mode bạn sẽ phải tạo mật khẩu cho mình để đăng nhập SQL Server 2012. Mặc định User đăng nhập là sa

Tiếp tục chọn Next cho đến khi xuất hiện box Error Reporting

Tại box Error Reporting bạn bỏ chọn check box bên dưới sau đó Next

Chọn Next

Chọn Install

Chờ đợi quá trình cài đặt SQL Server 2012 hoàn tất. Và đây sẽ là kết quả

Quá trình cài đặt SQL Server 2012 hoàn tất. Giờ bạn mở SQL lên và đăng nhập với User và mật khẩu mình đã thiết lập

Chúc bạn thành công!