Thiết lập cấu hình cho SQL Server 2012 hoạt động

Để SQL Server 2012 hoạt động bạn cần thiết lập vài bước cho SQL Server như sau Vào Control Panel -> System and Security -> Administrative Tools -> Services Start phần SQL Server Agent lên Lựa chọn đến SQL Server Network Configuration  —> Protocols for...

Tạo CSDL và kết nối đến SQL server trong mạng LAN

Tạo cơ sở dữ liệu cho phần mềm Quản lý án: Click chuột phải vào biểu tượng trên Desktop chọn Properties rồi chọn tiếp Open File Location để mở thư mục cài đặt Quản lý án Vào thư mục cài đặt vào phần mềm Rồi vào thư mục Data  Khi vào thư mục Data thấy có file “Create”...

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI MÁY CHỦ

Trong quá trình cài đặt phầm mềm sẽ tự động tạo file CSDL. Trong trường hợp phần mềm không tự động tạo CSDL thì làm các bước sau: Click chuột phải vào biểu tượng trên Desktop chọn Properties rồi chọn tiếp Open File Location để mở thư mục cài đặt Phần mềm Quản lý công...

Sửa lỗi hiện thị báo cáo

Khi thao tác xuất file báo cáo để in sổ lưu công văn thì xuất hiện lỗi sau thì cần cài thêm phần mềm Crystal Report để hỗ trợ hiển thị Cài đặt Crystal Report Đăng nhập vào máy với quyền quản trị (Administrator). Tải tập tin cài đặt theo địa chỉ trên. Xong chạy tập tin...

Quản trị phần mềm Quản Lý án Mini

Quyền hạn của người sử dụng và tài khoản Để sử dụng hệ thống, người dùng cần có tài khoản (account), tài khoản do người quản trị hệ thống cấp. Mỗi tài khoản được cấp với tên đăng nhập, mật khẩu, các thông tin của người dùng và thuộc về một nhóm quyền khác nhau. Mỗi...