Sửa lỗi hiện thị báo cáo

Khi thao tác xuất file báo cáo để in sổ lưu công văn thì xuất hiện lỗi sau thì cần cài thêm phần mềm Crystal Report để hỗ trợ hiển thị Cài đặt Crystal Report Đăng nhập vào máy với quyền quản trị (Administrator). Tải tập tin cài đặt theo địa chỉ trên. Xong chạy tập tin...

Tạo CSDL và kết nối đến SQL server trong mạng LAN:

Tạo cơ sở dữ liệu cho phần mềm Quản lý án: Click chuột phải vào biểu tượng trên Desktop chọn Properties rồi chọn tiếp Open File Location để mở thư mục cài đặt Quản lý án Vào thư mục cài đặt vào phần mềm Rồi vào thư mục Data  Khi vào thư mục Data thấy có file “Create”...

Quản trị phần mềm Quản Lý án Mini

Quyền hạn của người sử dụng và tài khoản Để sử dụng hệ thống, người dùng cần có tài khoản (account), tài khoản do người quản trị hệ thống cấp. Mỗi tài khoản được cấp với tên đăng nhập, mật khẩu, các thông tin của người dùng và thuộc về một nhóm quyền khác nhau. Mỗi...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

I. Làm việc với văn bản đến Chọn tab “Quản lý văn bản đi – đến” sau đó bấm vào nút ta sẽ thấy cửa sổ quản lý văn bản đi – đến xuất hiện như hình dưới þ Panel bên phải: là danh sách văn bản được sắp xếp giảm dần theo ngày đến với các thông tin về ngày đến,...

QUẢN TRỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

Quyền hạn của người sử dụng và tài khoản Để sử dụng hệ thống, người dùng cần có tài khoản (account), tài khoản do người quản trị hệ thống cấp. Mỗi tài khoản được cấp với tên đăng nhập, mật khẩu, các thông tin của người dùng và thuộc về một nhóm quyền khác nhau. Mỗi...