SÁNG KIẾN NĂM 2020

   Hiện nay, việc thống kế án hủy sửa của các Thẩm phán phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng gặp nhiều khó khăn; Để lấy số liệu, theo dõi tình hình thụ lý, giải quyết án theo nhiệm kỳ hoặc một giai đoạn nào đó của Thẩm phán thì mất rất nhiều thời gian, công sức.

     Phầm mềm Thống kê chất lượng giải quyết án có nhiệm vụ lấy toàn bộ số liệu án hủy sửa  theo từng Thẩm phán nhanh chóng, chính xác và đạt hiệu quả cao. Nên đồng tác giả cùng xây dựng đề tài: XÂY DỰNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT ÁN TRONG HỆ THỐNG TAND HAI CẤP

ĐỒNG SÁNG KIẾN

ĐỒNG SÁNG KIẾN

  • Ý tưởng: Cao Hiền Thương, Phòng tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng- Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.
  • Lập trình và Thiết kế: Phạm Chí Dũng, Thư ký- Chánh văn phòng, TAND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

%

Tốc độ xử lý dữ liệu khi sử dụng Thống kê Thẩm phán so với cách thông thường

SÁNG KIẾN NĂM 2019

        Theo Quyết định số: 345/2016/QĐ-CA ngày 07/04/2016 của Tòa án nhân dân tối cao thì công tác văn thư, lưu trữ là một phần nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Tòa án. Chính vì thế, việc quản lý công văn đi – đến có vai trò hết sức quan trọng, phục vụ thông tin cho hoạt động giám sát, quản lý tại đơn vị và được triển khai đến toàn bộ những công việc liên quan đến việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản, tổ chức một cách khoa học văn bản trong đơn vị Tòa án. Vì vậy, muốn phát huy được vai trò của công tác văn thư, lưu trữ thì cần phải có giải pháp phù hợp, tự động hoá các khâu nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc quản lý công văn trong hoạt động quản lý hành chính.

      Nên đồng tác giả đưa ra giải pháp sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Quản lý công văn vào công tác Văn phòng Tòa án.

1. Phạm Chí Dũng – Thư ký, TAND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

2. Nguyễn Công Phúc – Thư ký, TAND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ÁN
Phần mềm Quản lý án được thiết kế theo giao diện metro, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và cơ sở dữ liệu SQL server.

Phần mềm xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý và thủ tục thụ lý, giải quyết  án tại đơn vị Tòa án cấp sơ thẩm. Phục vụ cho hoạt động tiếp nhận đơn, thụ lý, phân công Thẩm phán giải quyết án theo bộ luật tố tụng.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Các tài khoản được phân quyền hoạt động độc lập và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đảm bảo tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu. Sau khi vụ án được thụ lý, Chánh án sẽ phân công giải quyết án. Mỗi Thẩm phán, thư ký sẽ trực tiếp quản lý vụ án được phân công; Nếu có kháng cáo, kháng nghị thì vụ án của ai thì người đó có trách nhiệm cập nhập kết quả giải quyết cấp phúc thẩm, giám đốc án vào phần mềm.
TIỆN ÍCH CỦA PHẦN MỀM
Phần mềm được xây biểu một số biểu mẫu hay sử dụng như: Đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, Biên bản giao nhận chứng cứ, thông báo tạm nộp án phí, biên bản hòa giải, bản tự khai, đơn kháng cáo, biên bản hòa giải thành… Chức năng tìm kiếm đơn giản, gọn nhẹ mà hiệu quả. – Chức năng Báo cáo: Khi nhập khoảng thời gian cần lấy số liệu, Hệ thống sẽ tự động xuất report theo từng loại án; Thống kê thông tin vụ án như tên đương sự, quan hệ tranh chấp, được giải quyết hay chưa…
N

SÁNG KIẾN NĂM 2018

%

Tốc độ lấy số liệu khi sử dụng phần mềm thống kê án so với cách truyền thống

N

SÁNG KIẾN NĂM 2017

=

PHẦN MỀM THỐNG KÊ ÁN

 Phần mềm thống kê án được lập trình VBA trên Microsoft Excel, tăng hiệu quả công việc và thời gian lấy dữ liệu so với trước đây nhanh đến 99%. Ngoài ra, phần mềm còn thống kê án theo Thẩm phán, Thư ký và loại án được Thụ lý, giải quyết được nhiều đơn vị Tòa án huyện, tỉnh đưa vào thực tiễn áp dụng có hiệu quả cao…